Kolej Kasa
GAMBAR KOLEJ
PELAN KOLEJ
LOGO KOLEJ

KAPASITI: Muatan asas 304 pelajar

Kasa(siswa): 76 bilik 4 orang

FASILITI/ KEMUDAHAN AWAM:
KAKITANGAN ASRAMA