Non-Resident Lounge
GAMBAR LOUNGE NON-RESIDENT
PELAN KOLEJ
LOGO KOLEJ

Menyediakan NR Lounge untuk kemudahan pelajar NR

Menyediakan maklumat rumah-rumah sewa untuk rujukan pelajar NR.

Menyediakan kemudahan komputer berinternet untuk pendaftaran pelajar NR (Sistem iPelajar).

Menyediakan Buku Panduan Pelajar NR.

Membantu perlaksanaan program / aktiviti pelajar dan masyarakat setempat.

Pengantara bagi pelajar NR dan pemilik rumah sewa.

Memantau dan mencakna kesejahteraan dan kebajikan pelajar NR.

Membantu kes-kes kecemasan seperti kemalangan, kecurian, jenayah sivil/syariah, masalah kesihatan dan lain-lain.

Menguruskan permohonan insentif makan (Diploma) dan pelekat kenderaan pelajar NR.

FASILITI/ KEMUDAHAN AWAM:
KAKITANGAN ASRAMA