Kolej Toh Puan Rahah
GAMBAR KOLEJ
PELAN KOLEJ
LOGO KOLEJ

KAPASITI: Muatan asas 420 pelajar

Toh Puan Rahah 1(siswa): 30 bilik 6 orang

Toh Puan Rahah 2(siswi): 20 bilik 6 orang

Toh Puan Rahah 3(siswi): 20 bilik 6 orang

FASILITI/ KEMUDAHAN AWAM:
KAKITANGAN ASRAMA